Svatá hora Athos - kam ženy nesmějí

Slideshow s nahrávkami zpěvu mnichů a ochutnávkou noční zpívané mše

Přímo z vod Středozemního moře se do výše přes dva tisíce metrů tyčí "Svatá hora". Její mohutný, zdaleka viditelný masiv dobře znaly již antické národy - její skalnaté útesy se staly osudnými mnoha jejich lodím, její majestátnost vzbuzovala jejich úctu. Podle legendy na její úpatí vystoupila Panna Marie - právě jí byla hora zasvěcena a jiným ženám byl na ní vstup navždy zakázán. Pro pravoslavné věřící se Svatá hora stala posvátným poutním místem, něco jako pro muslimy Mekka.
Přes to všechno v moderní době tak trochu upadla v zapomnění. Ač leží nedaleko od navštěvovaných přímořských letovisek, je pro dnešní Evropany téměř neznámá, především proto, že je pro ně nedostupná. Ženy sem mají již po tisíc let vstup zakázán a i turista muž si ji obvykle může prohlédnout jen zdáli z okolních břehů nebo z výletní lodi. Na jeji půdu smíte vstoupit jen se speciálním povolením coby pokorný poutník. V tomto uzavřeném státu ve státě, odříznutém od pevniny hranicí s ostnatým drátem, najdete starobylé kláštery a na strmých nedostupných svazích osamocené skity a poustevny.
Pojďte navštívit místa, kam se sami nejspíše nepodíváte, okusit klášterní život pravoslavných mnichů či jejich zpěvy při nočních bohoslužbách v tomto území na konci našeho světa...

seznam všech diašou