Kontrasty země orlů

Slideshow s balkánskou hudbou

Malá zemička na Balkáně, o které si mnoho lidí ze západní Evropy myslí, že leží kdesi v Asii. A do nedávna to tam tak vypadalo - chudá horská políčka, pastevci s kalašnikovem přes rameno, ochranné kuly proti krevní mstě, ...  Albánie se však klopotně vyvíjí a co bylo pravdou před deseti lety, dnes už tak docela neplatí. Pojďte navštívit obyvatele rozeklaných hor, středomořského pobřeží i historických měst, chráněných UNESCO, v jedné z nejchudších zemí Evropy na její cestě ke kapitalismu a prosperitě...

seznam všech diašou