Do Jordánských pouští

 ... se spaním v peřinách ...

(13.–20.10.2024)

Chcete v malé skupince cestovatelů (maximálně 8 osob) poznat to nejkrásnější z Jordánských pouští? Hlavní město Nabatejců Petra s úchvatnými hrobkami vytesanými ze skály? Poušť ve Vádí Rum, kde se natáčely filmy jako Star Wars, Marťan, Duna, Transformers a další? Pouštní paláce, z nichž jeden kdysi objevil český orientalista Alois Musil a způsobil tím světovou senzaci? 

Chcete strávit noc v beduínském kempu pod nekonečnou pouštní oblohou, na které nenajdete místo bez hvězdy? Šnorchlovat v Rudém moři mezi korálovými útesy? Vyzkoušet si, jak nadnáší voda v Mrtvém moři a jak je mazlavé léčivé černé bahno z jeho dna? Vykoupat se uprostřed pouště pod horkým vodopádem? Podívat se na Svatou zemi z téhož místa, ze kterého ji kdysi poprvé uviděl Mojžíš a jeho lid poté, co putovali 40 let přes drsné pouště? Poznat starobylé byzantské mozaiky a dílny, kde se vyrábí dodnes? Vyzkoušet si nakupování na orientálním trhu? Zažít nefalšovaný dopravní blázinec v ulicích měst? Užít si kontaktu s místními pohostinnými obyvateli, což nám malá skupinka umožňuje?

Zveme vás na cestu do Jordánska -  malé, bezpečné a velmi pohostinné země. Za necelých 8 dní můžete prozkoumat její zajímavosti (mimo jiné tři památky UNESCO), nasát její exotickou atmosféru a poznat ji doslova všemi smysly. Hlavní na naší cestě však bude především dobrá nálada a pohoda :-) 

Cena: 23 900 Kč + letenka cca 3 000  6 000 Kč

Cena zahrnuje:  Jordánské vízum, dopravu v Jordánsku, 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vybavením, 7x snídaně, vstupné na hlavní pamětihodnosti (Petra, Vádí Rum, ...), průvodce).
Cena nezahrnuje: jídlo (kromě snídaní), volitelné aktivity (jeep tour, projížďka na velbloudu, koupání v horkých vodopádech...), kapesné ...
Cena letenek: závisí na velikosti zavazadel a na době, kdy si ji účastník rezervuje (čím později, tím dražší; může se vyšplhat i výše - není proto dobré příliš otálet).

Co vás čeká ...

Během 8 dní poznáme to nejzajímavější a nejexotičtější z Jordánska - především jeho pouštních oblastí. Navštívíme jeden ze sedmi divů světa - Petru a další dvě památky UNESCO. Vykoupeme se v Rudém i Mrtvém moři či pod horkými vodopády.

Budeme cestovat minivanem z místa na místo v malé skupince 8 osob. Nejméně příjemná bude asi dlouhá cesta autem na jih do pouští a pak zpět, ale jinak to bude komorní cestování ve znamení pohody a radosti. Na každém nocležišti se zdržíme 1-2 noci. Spát budeme v pokojích pro 2 (případně 3) osoby v hotýlcích víceméně evropského střihu a jednu noc také v malém beduínském kempu (nebojte - postele i sprchy tam mají). Každý den budeme mít v rámci noclehu také snídani. Přes den se budeme stravovat na cestě v místních hospůdkách a stravovnách, takže budete mít dost příležitdstí poznat výbornou jordánskou kuchyni. 

Program ...

Den 1: Přílet do Ammánu, přesun do sousední Madaby. Prohlídka starodávných kostelů a byzantských mozaiek a nedaleké posvátné hory Nebo, kam Mojžíš kdysi přivedl svůj lid a poprvé spatřil Svatou zemi a kde také zemřel.. Spát budeme v milém rodinném hotýlku, kde už při snídani připravené samotnou majitelkou okusíte první Jordánské speciality.

Den 2: Cesta na východ k pouštním palácům z dob Umajovských chalífů - Qasr KharanaKusejr Amra (objevil český orientalista Aois Musil), prohlídky unikátních fresek. Odpolední prohlídka Džaraše, kde se nachází jedny z nejrozsáhlejších vykopávek antického města na světě. Nocleh opět v Madabě.

Den 3: Dlouhá cesta na jih do pouště přes úchvatné scenérie hor a kaňonů, přes “měsíční” krajinu a údolí Mujib, kolem křižáckého hradu Karak až do Vádí Rum - oblasti nejfotogeničtější pouště s červenými skálami, kde se točila řada filmů (Hvězdné války, Marťan, Duna, …). Západ slunce v poušti, beduínská večeře, připravená pod zemí. Spát budeme uprostřed pouště v beduínském kempu.

Den 4: Ranní projížďka a procházka po poušti (skalní mosty, kaňony, duny), případná jízda na velbloudech. Přesun na jih k Rudému moři. Spát budeme pár kroků od moře v potápěčské základně (tam si můžeme zapůjčit potřebné vybavení na šnorchlování). Večerní nakupování v uličkách města Aqaba.

Den 5: Ranní koupačka, šnorchlování mezi korálovými útesy plnými barev a ryb, nad potopeným tankem či letadlem. Odpolední přesun do Vádí Musa -Mojžíšova údolí, kde nás čekají další dvě noci jen kousek od vstupu do skalního města Petra. podvečerní procházka soutěskou Malé Petry.

Den 6: Celodenní brouzdání po jednom ze sedmi divů světa - skalním městě Nabatejců Petra (kdo by neznal scenérie z filmu Indiana Jones a první křížová výprava či fotografie úchvatných královských hrobek vytesaných ve skále) a výstup kaňonem ke klášteru El-Deir a na vyhlídku do Vádí Araba.

Den 7: Přesun podél Vádí Araba po rozhraní mezi kontinentálními deskami - Euroasijskou a Arabskou - až k Mrtvému moři. Cestou procházka a brouzdání úzkým kaňonem červených skal. Koupel v Mrtvém moři, plácání černého bahýnka, … Večerní koupel pod horkými vodopády. 

Den 8: Poslední rozloučení s Jordánskem, poslední nákupy suvenýrů. A pak přesun na letiště a odlet domů.

A doma budete jistě ještě dlouho vzpomínat na pouštní krajiny i zážitky z této exotické a pohostinné země ...

Jak se přihlásit ...

Pokud se k nám chcete přidat, pošlete zprávu na e-mail: ex.plorer@seznam.cz nebo použijte tlačítko níže.
Do textu zprávy napište své jméno a o jakou cestu máte zájem, případně také, od koho jste se o cestě dozvěděli.

Co nejdříve se Vám ozvu, abychom vzájemně doladili naše představy a možnosti.